You are currently viewing นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาล ปฏิบัติงานภาคสนามซ่อมเเซมไฟฟ้ากิ่ง หมู่ 5 บ้านป่าเหมือด เเละ หมู่ 6 บ้านสันมะเกี๋ยง

นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาล ปฏิบัติงานภาคสนามซ่อมเเซมไฟฟ้ากิ่ง หมู่ 5 บ้านป่าเหมือด เเละ หมู่ 6 บ้านสันมะเกี๋ยง

📝วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2566
สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์
ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
🛠ปฏิบัติงานภาคสนาม🛠
💡 ซ่อมเเซมไฟฟ้ากิ่ง 💡
หมู่ 5 บ้านป่าเหมือด เเละ หมู่ 6 บ้านสันมะเกี๋ยง
✅ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สิน
✅ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
✅ เพื่อให้มีเเสงสว่างในเวลากลางคืน
แชร์เลย :