You are currently viewing ท่านพระครูปลัด ทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เเละ มอบเครื่องบริโภคให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่

ท่านพระครูปลัด ทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ เเละ มอบเครื่องบริโภคให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2566
                   สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ให้การต้อนรับท่านพระครูปลัด ทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ จำนวน 10 ทุน อีกทั้งยังมอบเครื่องบริโภคให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 2 ราย
                   เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความเมตตาอนุเคราะห์เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่ตลอดมา
แชร์เลย :