You are currently viewing ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเหมือด หมู่ 5 (สามเเยก ไปทางบ้านพันหลัง ม.4) ขาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง กับบริษัท ศ.แสนจาเจริญ โดยกำหนดสิ้นสุดสัญญา วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเหมือด หมู่ 5 (สามเเยก ไปทางบ้านพันหลัง ม.4) ขาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง กับบริษัท ศ.แสนจาเจริญ โดยกำหนดสิ้นสุดสัญญา วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
            ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเหมือด หมู่ 5 (สามเเยก ไปทางบ้านพันหลัง ม.4) ขาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง กับบริษัท ศ.แสนจาเจริญ โดยกำหนดสิ้นสุดสัญญา วันที่ 6 กรกฎาคม 2566
            จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ เเละหากมีการเริ่มดำเนินการก่อสร้าง จะเเจ้งให้ประชาชนทราบอีกครั้ง
แชร์เลย :