ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสำราญราษฎร์ นำโดย กำนันภาณุวัชร คำวงค์ใส กำนันตำบลสำราญราษฎร์ พร้อมด้วย นางเเสงเดือน ปันศิริ เเพทย์ประจำตำบล รวมไปถึง พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเเละคณะทีมงาน บริการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในบ้านเละบริเวณบ้านของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เเละผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหมู่ที่ 2,3,4 ตำบลสำราญราษฎร์

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสำราญราษฎร์ นำโดย กำนันภาณุวัชร คำวงค์ใส กำนันตำบลสำราญราษฎร์ พร้อมด้วย นางเเสงเดือน ปันศิริ เเพทย์ประจำตำบล รวมไปถึง พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเเละคณะทีมงาน บริการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในบ้านเละบริเวณบ้านของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เเละผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหมู่ที่ 2,3,4 ตำบลสำราญราษฎร์

 

แชร์เลย :