You are currently viewing งานป้องกันฯ – ปฏิบัติงานภาคสนามติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ 4 บ้านพันหลัง หมู่ 7 บ้านต้นผึ้ง หมู่ 8 บ้านสันโป่ง

งานป้องกันฯ – ปฏิบัติงานภาคสนามติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ 4 บ้านพันหลัง หมู่ 7 บ้านต้นผึ้ง หมู่ 8 บ้านสันโป่ง

📝วันจันทร์ ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์
ได้มอบหมายให้ เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเเละเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

🛠ปฏิบัติงานภาคสนาม🛠
💡 ติดตั้งกระจกโค้ง 💡

หมู่ 4 บ้านพันหลัง
หมู่ 7 บ้านต้นผึ้ง
หมู่ 8 บ้านสันโป่ง

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

#สำราญราษฎร์บ้านเฮา
#เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
#Sumranrath #Doisaket

แชร์เลย :