You are currently viewing งานป้องกันฯ – นำรถบรรทุกนำออกจ่ายน้ำให้กับประชาชน หมู่ 6 บ้านสันมะเกี๋ยง

งานป้องกันฯ – นำรถบรรทุกนำออกจ่ายน้ำให้กับประชาชน หมู่ 6 บ้านสันมะเกี๋ยง

วันจันทร์ ที่่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566
                    สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ นำรถบรรทุกนำออกจ่ายน้ำให้กับประชาชน หมู่ 6 บ้านสันมะเกี๋ยง เนื่องจากประปาหมู่บ้านเสียต้องเปลี่ยนซับเมิร์สตัวใหม่
แชร์เลย :