You are currently viewing ขอเเจ้งการปิดเส้นทางการจราจร เพื่อทำการก่อสร้างพนังกันดิน

ขอเเจ้งการปิดเส้นทางการจราจร เพื่อทำการก่อสร้างพนังกันดิน

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์
              ขอเเจ้งการปิดเส้นทางการจราจร ในวันศุกร์ ที่ 28 เเละวันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2566 ตั้งเเต่สามเเยกบ้านสันต้นม่วงกลาง ไปทางบ่อปลาคราฟ สุสานบ้านป่าสักหลวง จนถึงเเยกอู่มังกร เพื่อทำการก่อสร้างพนังกันดิน จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงการสัญจรในเส้นทางดังกล่าว
ขออภัยในความไม่สะดวก
แชร์เลย :