ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ขอเชิญพ่อเเม่พี่น้องตำบลสำราญราษฎร์
– หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักหลวง
– หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือด
– หมู่ที่ 6 บ้านสันมะเกี๋ยง
– หมู่ที่ 7 บ้านต้นผึ้ง
– หมู่ที่ 8 บ้านสันโป่ง
เเละประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรักษาโรคเบื้องต้น การใช้ยาสามัญ ประจำบ้าน ยาสมุนไพร การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ในวันพรุ่งนี้ ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 

แชร์เลย :