You are currently viewing ขอเชิญประชาชนผู้ที่มีความประสงค์บริจาคเลือด สามารถร่วมรับบริจาคโลหิตในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ เชียงใหม่ศิลาดล หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเเต่เวลา 08.30-12.00 น.

ขอเชิญประชาชนผู้ที่มีความประสงค์บริจาคเลือด สามารถร่วมรับบริจาคโลหิตในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ เชียงใหม่ศิลาดล หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเเต่เวลา 08.30-12.00 น.

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดแผนการออกรับบริจาคโลหิต ในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ เชียงใหม่ศิลาดล หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเเต่เวลา 08.30-12.00 น.
เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ขอเชิญประชาชนผู้ที่มีความประสงค์บริจาคเลือด สามารถร่วมรับบริจาคโลหิต ตามวันเเละเวลาดังกล่าว

แชร์เลย :