You are currently viewing ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลสำราญราษฎร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสำราญราษฎร์ สภาวัฒนธรรมตำบลสำราญราษฎร์ ชมรมผู้สูงอายุตำบลสำราญราษฎร์ เเละชมรมแม่บ้านตำบลสำราญราษฎร์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 19.00 น.
📍📍 ณ วัดป่าสักหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญราษฎร์

แชร์เลย :