You are currently viewing ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคน ร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด มาร่วมมือ ร่วมใจ หยุดภัยยาเสพติดไปด้วยกัน

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคน ร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด มาร่วมมือ ร่วมใจ หยุดภัยยาเสพติดไปด้วยกัน

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคน ร่วมสวมเสื้อสีขาว
ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
เพื่อเป็นการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด มาร่วมมือ ร่วมใจ หยุดภัยยาเสพติดไปด้วยกัน

แชร์เลย :