การออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

การออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเคลื่อนที่
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

หมายเหตุ : ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยที่ได้ชำระค่าทำเนียมล่วงหน้าไว้แล้วนั้น ให้ท่านนำใบเสร็จรับเงินที่ทางเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ออกให้ไว้มาแสดงเพื่อขอรับถุงขยะได้ที่หน่วยจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเคลื่อน (ตามวันเวลาเเละสถานที่ที่กำหนดไว้) หากท่านไม่สามารถมารับได้ตามกำหนด ขอให้ท่านเข้ามารับถุงขยะได้ที่เทศบาลฯ ได้ ในวันและเวลาราชการ พร้อมนำใบเสร็จรับเงินมาด้วยทุกครั้ง เพื่อยืนยันว่าท่านได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ค่าธรรมเนียม 20 บาท ที่ทุกหลังคาเรือนได้ชำระให้กับทางเทศบาลฯ เป็นค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะให้กับทางบริษัทจัดเก็บเท่านั้น มิใช่ค่าถุงขยะเเต่อย่างใด

แชร์เลย :