You are currently viewing การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

 

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

“การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด”

– ภาวะคลอดก่อนกำหนด คือ ภาวะที่คลอดโดยมีอายุครรภ์ <37 สัปดาห์
– เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการระยะยาวของทารกที่พบบ่อย
– ภาวะคลอดก่อนกำหนดอาจเกิดได้กับหญิงตั้งครรภ์ทุกคน

“ประชาสัมพันธ์เชิงรุก มุ่งมั่นสร้าง การรับรู้ถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด”

แชร์เลย :