การประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

สภาเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ มีกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
ในวันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

แชร์เลย :