You are currently viewing การประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนเเละคณะกรรมการหมู๋บ้าน เพื่อหารือการดำเนินกิจกรรมโครงการตามพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

การประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนเเละคณะกรรมการหมู๋บ้าน เพื่อหารือการดำเนินกิจกรรมโครงการตามพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคาร ที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนเเละคณะกรรมการหมู๋บ้าน เพื่อหารือการดำเนินกิจกรรมโครงการตามพระราชดําริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

แชร์เลย :